NPO法人 日本似顔絵アーティスト協会

Participants


This event has been closed.

 

Participating Artists /Update on 2019.2.18

(=Participants of live sketch tournament)

 1. Eiichiro Hira
 2. Taishi Fujiki
 3. Takatoshi Okayama
 4. Moe Koyama
 5. KEN
 6. Bernd Weidenauer
 7. Raimund Pulz
 8. Joachim Rick
 9. Birgit Vlk
 10. Hisako Miyaguchi
 11. kunikazu.
 12. Yuki Kametani
 13. Takayuki Watanabe
 14. Sosuke Narita
 15. Eri Ikeda
 16. Aikero
 17. Young eun Kang
 18. Kim tae-soo
 19. Yupy
 20. parkhyunghun
 21. PARK EUNMI
 22. KIM KYUNG SUN
 23. Choijangyeon
 24. Yung yi jung
 25. Han sa rang
 26. Shim Jae Yeon
 27. miki
 28. Chihiro
 29. Yusuke Matsumoto
 30. Satsu
 31. Yukiya Yamanaka
 32. SHIHO
 33. Hiramaru
 34. yashico
 35. Emiri Natsume
 36. Kensuke Saeki
 37. Handananda
 38. SHIKISHI
 39. IKKOU Miyajima
 40. Mayumiso
 41. Mei
 42. Salihin Suran
 43. Chiew Niing
 44. Roney
 45. Shanti
 46. Kazuhiko Yamamoto
 47. Miyako Ueba
 48. Seo Ryul
 49. Futoshi Hisano
 50. Chiai
 51. Park Chi hyong
 52. Masahiri Imai
 53. Hitomi Ishihara
 54. SONG JI HYE
 55. SEONG MI EUN
 56. Lee eun ha
 57. Eunyoung Kim
 58. Hong hong
 59. Heejin ki
 60. Shin jungwon
 61. lee junho
 62. young soo park
 63. NAN HUEI JEONG
 64. Tatsuya Ishi
 65. Kento Hino
 66. Yohichimaru
 67. MASAKI
 68. Gunma kun
 69. Daisuke Hourai
 70. Kenichi Muraoka